வியாழன், செப்டம்பர் 02, 2010

விடைப்பெற

பிரிவென்றே உணராமல்
கையசைக்கும்
ரயில்பெட்டிக் குழந்தைகளின்
உற்சாகத்தைப் போல,
விடைப் பெற ஆசைப்படுகிறேன்.
இவ்வுலகிலிருந்து, இந்த உடலிலிருந்தும்...,,

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக